L’enviament del Formulari d’alta al servei Validador i al Segell de Temps es necessari per a que des del Consorci AOC es tingui coneixement de les aplicacions que estan integrades al servei i es pugui informar als responsables de les actuacions que es realitzen sobre aquest. La integració al servei, així mateix, l’ha de realitzar el propi ens fent ús de les guies incloses a la FAQ:  Integració Segell de Temps