El portal per les Administracions Locals  (https://portalaall.ciberseguretat.cat/) és una eina desenvolupada i mantinguda per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya amb l’objectiu de proporcionar serveis a l’Administració Local per gestionar millor la seguretat de la informació. En aquest sentit, dins el portal trobaràs diferents tipus de continguts:

  • Canals per comunicar-se amb l’Agència de Ciberseguretat (informar d’incidents al CERT, donar-se d’alta i obrir tiquets de suport al CATALONIA SOC, demanar suport en diverses temàtiques, etc.)
  • Informació relativa a la seguretat dels sistemes d’informació de l’Ens (Ajuntament, Consell comarcal, Diputació): resultats d’anàlisis tècnics de vulnerabilitats, auditories de seguretat dels webs, etc.
  • Quadre de comandament per veure informació històrica i l’evolució de la seguretat i actualització de la llista de contactes en cas de necessitat de contactat quan sorgeixi un incident.
  • Altra informació: Marc Normatiu de Ciberseguretat, Inventari dels actius de l’entitat, …)
  • Formulari per sol·licitar i valorar els serveis de ciberseguretat.