Per tal d’incrementar les capacitats preventives davant les ciberamenaces més comunes, així com una connectivitat web segura per a tots els dispositius i usuaris de l’ENS es pot donar d’Alta el Servei CATALONIA SOC i, per això, s’ha de formalitzar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’entitat local .
Dins el portal https://portalaall.ciberseguretat.cat/ es pot accedir a la secció “El meu portal > Conveni” es pot descarregar en pdf el document de Conveni Marc de Ciberseguretat. L’ENS interessat pot descarregar i emplenar una plantilla d’adhesió que podrà pujar en el mateix espai del portal amb el botó Lliurament del document d’adhesió.