El servei s’ofereix en una modalitat d’explotació:

  • Comunicació presencial del domicili: el ciutadà podrà sol•licitar la comunicació del seu domicili a una altra administració, directament des de l’oficina d’atenció al ciutadà del seu Ajuntament. Per a realitzar la comunicació, l’Ajuntament disposa de dues possibilitats:
    • Accés per entorn web amb “EACAT>Via Oberta”, sobre la base del Padró en línia de Catalunya prestat pel Consorci AOC.
    • Integració via serveis web amb la solució pròpia de gestió de padró existent a l’ens.

Per a exercir aquesta modalitat cal o bé disposar de l’accés a “EACAT>Via Oberta”, o bé que l’ajuntament disposi d’un programari de gestió del padró d’habitants que inclogui les diferents pantalles per a poder procedir a realitzar la comunicació. Respecte aquest segon apartat, una vegada adaptat el programari municipal, i previ consentiment del ciutadà interessat, el treballador públic podrà realitzar la comunicació a altres administracions.

Proveïdors de programari integrats amb el servei: Audifilm i Absis.