Per poder accedir al Sistema d’Interconnexió de Registres cal:

Estar adherit a EACAT i ser un organisme susceptible de disposar del servei SIR

El Servei SIR per als organismes de l’administració catalana, es presta a través de la plataforma EACAT. Per tant, per poder accedir-hi és imprescindible estar adherit a aquesta. Si no saps si el teu organisme està adherit a EACAT, pots consultar el llistat d’ens adherits. Si l’organisme no està adherit, pots consultar com adherir-se a EACAT en funció del tipus d’ens.

En segon lloc, cal tenir en compte que l’àmbit subjectiu de prestació del servei EACAT i el del SIR no són iguals (és a dir, tot i estar adherit a EACAT l’ens podria no ser susceptible de disposar del servei SIR). No poden ser usuàries del servei SIR aquelles entitats que no entrin dintre de la cobertura de la Llei 39/2015, normativa vigent en matèria de registre. Si l'entitat que vol fer servir SIR no s'ajusta a l'àmbit subjectiu de prestació del servei i necessita enviar documentació a administracions de fora de Catalunya, ho haurà de fer, o bé a través del Registre Únic Electrònic  o a través d'altra oficina de Registre (l'ajuntament del que depèn, per exemple).

Tenir una oficina de Registre integrada a SIR

És necessari tenir una oficina de registre creada al Directorio Común de Unidades (DIR3) i integrada a SIR. Tots els ajuntaments de Catalunya, Consells comarcals i diputacions disposen d’oficina i tenen accés a SIR. La resta d’ens adherits a EACAT els estem donant d’alta de manera esglaonada al servei.  Pots consultar el llistat de les oficines integrades en SIR per saber si el teu ens ja disposa del servei.

Si  encara no hem donat d’alta el teu ens i teniu interès en disposar del servei:

  • Si l’ens és organisme del Sector Públic de la Generalitat, contacta amb el Departament de Presidència i s’encarregaran de gestionar l’alta, tant del servei com de la nova oficina. El departament s’encarregarà d’informar-te quan l’ens ja tingui disponible el servei.
  • Per la resta d’ens de l’administració catalana, només cal que obris una petició de suport i  des de l’AOC farem les gestions necessàries (Creació de l’oficina* i petició de l’alta al Ministeri competent). El dia que l’oficina estigui donada d’alta a SIR, enviarem una comunicació formal al teu ens a través del registre d’EACAT.

* Informació important sobre l’alta de l’oficina de Registre a DIR3: Des del Consorci AOC ens encarregarem de donar d’alta l’oficina sempre i quan siguem administradors dels codis dir3 de l’organisme. En cas que no sigui així, l’alta de l’oficina l’haurà de gestionar l’administrador dels codis DIR3 del propi ens i un cop creada facilitar-nos el codi d’oficina (és un codi que comença per la lletra O).  Trobareu informació sobre com crear-la a SIR 2.0 - Organismes gestors dels seus codis DIR3.

 

Disposar de permisos del servei Sistema de Interconexión de Registros a EACAT

Per poder accedir al servei és necessari disposar de permisos del servei Sistema de Interconexión de Registros.

Pots comprovar si tens permisos des d’EACAT > Configuració > El meu espai). En cas de no disposar-ne, el gestor d’usuaris d’EACAT del teu ens els pot assignar.

Accedir al servei a través d’EACAT

L’accés al servei es realitza des d’EACAT, apartat APLICACIONS. Per poder accedir-hi cal:

  • Identificar-se amb usuari i contrasenya o certificat digital a eacat.cat.
  • Entrar a l’apartat APLICACIONS del menú superior.

Apartat aplicacions EACAT

  • Accedir a l’aplicació “SIR – Sistema de Intercambio Registral”

Accedir a Sistema d'intercanvi Registral