1. S’accedeix a través d’EACAT, a la pestanya d’aplicacions

 

2. S’accedeix directament amb la url https://portalaall.ciberseguretat.cat/)

En accedir, es demanarà l’usuari i contrasenya d’EACAT per tenir accés a la informació.