Si el teu organisme gestiona els seus propis codis DIR3, a continuació t'expliquem què cal fer per disposar de SIR i com poden afectar a SIR els canvis que es fan en l'estructura de DIR3.

Com crear una Oficina de Registre DIR3 per integrar-la a SIR 

Atenció: Aquesta informació és només per aquells organismes per als que el Consorci AOC no gestiona els seus codis DIR3.  Tanmateix, si l’organisme és del sector públic de la Generalitat, cal que contactis amb el Departament de la Presidència per tal que et creïn l’oficina.  

Des del Consorci AOC gestionem els codis DIR3 de la majoria d’ens locals de Catalunya, però alguns ens locals es gestionen directament els seus codis.   Així mateix, en el cas d’ens no locals (universitats, altres institucions...) el Consorci AOC no pot gestionar-ne els codis.  

Per a aquells ens que es gestionen els codis, l’administrador haurà de seguir aquests passos per donar d’alta la nova oficina: 

 • Accedir al web de gestió dels codis DIR3 i identificar-se. 
 • Des de l’apartat “Oficinas” prémer “Nueva oficina” 
 • Emplenar les dades de la nova oficina de registre de la següent manera:  
  • Denominación de la oficina: Registro General de [Nom de l’ens]* 
  • Administración: El tipus d’administració concreta (local, unversidades, otros organismos...) 
  • Unidad responsable: Cal indicar el nom de la Unitat orgànica  corresponent a l’ens d’EACAT. **
  • Servicios: Oficina de Registro 
  • Unidades orgánicas relacionadas: Indicar el nom de l’ens del que depèn.  
  • La resta de dades s’emplenaran amb la informació de cada ens.  

* és imprescindible que el nom de l’oficina contingui el nom complet de l’ens per tal que els altres organismes puguin ubicar-lo fàcilment.   

** Per tal de vincular la unitat orgànica de DIR3 al seu ens corresponent d’EACAT, és necessari que en la unitat orgànica de la que depèn l'oficina tingui informat el codi INE10 de l'ens al camp “Código proveedor”. Si modifiqueu o elimineu aquest codi deixaria de funcionar el servei SIR.  

Un cop l’administrador hagi creat la nova oficina només cal que ens obriu una petició de suport i ens comuniqueu el codi d’oficina resultant (Serà un codi començat per la lletra O) per tal que gestionem l’alta de l’ens a SIR.  

Per qualsevol dubte relacionat amb la gestió dels codis DIR3 si us plau, contacta amb el servei de Soporte CTT del Ministeri competent.  

 

Volem fer canvis en l’estructura de DIR3, afecta a SIR?

Atenció: Aquesta informació és només per aquells organismes per als que el Consorci AOC no gestiona els seus codis DIR3.  Tanmateix, si l’organisme és del sector públic de la Generalitat, cal que contactis amb el Departament de la Presidència per tal de gestionar els canvis.  

 Si gestioneu els codis DIR3 del vostre organisme i voleu fer canvis en l’estructura és important que no modifiqueu la relació de jerarquia entre l’oficina de Registre integrada a SIR amb la unitat orgànica vinculada a EACAT (és a dir, no modificar la “Unidad responsable” de la Oficina de Registre SIR).  

Si modifiqueu la relació a DIR3 us deixarà de funcionar el servei SIR. En cas que sigui imprescindible fer el canvi en aquesta relació, si us plau, abans de fer els canvis a DIR3 contacteu amb nosaltres a través d’una petició de suport per detallar-nos la casuística i mirarem de trobar la millor solució per al vostre cas.