VÀLid retorna a l’aplicació des de la que es fa la petició el nivell de seguretat emprat per l’usuari. Són 3 nivells, de menys a més seguretat, amb els mecanismes de cadascun d’ells:

Low:

  • idCAT Mòbil amb registre telemàtic basat en la data de caducitat del DNI i Número de Targeta Sanitària.
  • Cl@ve PIN de nivell bàsic, amb registre basat en l’enviament d’un codi per correu postal al domicili de l’usuari.
  • Sistemes de identificació electrònica notificats a la Comissió Europea com a de nivell baix amb acord al que especifica el Capítol II del Reglament 910/2014 d’identificació i serveis de confiança.

Substancial:

  • idCAT Mòbil amb registre presencial o telemàtic amb certificat o videoidentificació.
  • Cl@ve PIN amb registre presencial o amb certificat digital.
  • Cl@ve Permanente
  • Certificats digitals qualificats de signatura avançada (en programari). Exemples: idCAT, TCAT-P, FNMT de Persona Física.
  • Sistemes de identificació electrònica notificats a la Comissió Europea com a de nivell substancial amb acord al que especifica el Capítol II del Reglament 910/2014 d’identificació i serveis de confiança.

High:

  • Certificats qualificats de signatura electrònica qualificada (en dispositiu segur de creació de signatura qualificat). Exemples: DNIe, TCAT.

A l’enllaç següent es pot consultar la llista dels mecanismes de identificació electrònica notificats a la Comissió Europea i que VÀLid accepta, amb el seu corresponent nivell de seguretat.