Connectivitats per a fer ús del signador: https://signador.aoc.cat (port per defecte 443) https://nativa.aoclocal.cat (ports del 9090 al 9095) Opcionalment si fas signatures amb segells de temps també seria necessari obrir conectivitats a PSIS: http://psis.catcert.net (port per defecte 80)