• Si tens un problema amb l’accés al portal https://portalaall.ciberseguretat.cat/ (per exemple, no em funciona l’acreditació d’usuari i contrasenya) o amb els permisos que tens assignats (per exemple, entro i veig una informació molt limitada i no trobo la del meu ajuntament):
    • Cal que contactis amb el Gestor d’usuaris de l’Ens al que vols accedir per revisar quins permisos d’accés es vinculen al teu usuari, i validar que tens els rols del servei d’EACAT: Portal de Seguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
  • Si tens un problema/incidència amb l’ús del portal (un cop has accedit) o amb alguna funcionalitat:
    • Cal que enviïs un correu electrònic a  administraciolocal@ciberseguretat.cat indicant el nom complet de la persona de qui cal contactar, el telèfon i correu electrònic, i una descripció detallada de la problemàtica detectada.
  • Si tens dubtes tècnics amb els resultats de les auditories de vulnerabilitats tècniques, per exemple, sobre vulnerabilitats d’infraestructura de l’Ens i com resoldre-les, pots contactar amb soc@ciberseguretat.cat.
  • Si tens dubtes amb el marc normatiu de ciberseguretat que es publica al portal, pots contactar amb normatiu@ciberseguretat.cat
  • Si detectes errors en l’inventari d’equips (IP, hostname) que consten als informes del portal o et cal actualitzar la persona de contacte de l’Ens, respondre a un correu electrònic de notificació d’escanejos que has rebut de soc@ciberseguretat.cat