• Des de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ajuden a les Administracions Locals a gestionar incidents de ciberseguretat, es realitzen investigacions segons cada cas i es facilita suport a diferents nivells. Per tal de sol·licitar el servei cal:

    • Contacta amb l’Equip de Resposta a Incidents CATALONIA CERT amb una trucada al telèfon 902.112.444 (servei 24x7x365 dies) o envia un correu electrònic a cert@ciberseguretat.cat