El servei e-SET és molt més que tecnologia, ans al contrari, a partir d’un un mètode de treball òptim per ajuntaments petits es recolza en la tecnologia per a millorar al dia a dia de la gestió als ajuntaments.

És evident que una relació propera entre el sistema de treball (mètode) i les solucions que es poden desplegar al territori (vinculades a la clàssica definició de gestió d’expedients), facilitaria encara més el desplegament del model de treball amb totes les seves potencialitats.

Tot i que des de l’AOC no oferim solucions de gestió d’expedients al món local, si que analitzem i publiquem les solucions que ofereix el mercat  adaptades a la metodologia e-SET.

A continuació pots veure el detall de la Taula de solucions compatibles:

Download (XLSX, 74KB)

Cal destacar que amb l’actualització de juny del 2019 s’ha incorporat la solució FirmaDoc+Registre Accede  d’Aytos Berger-Levrault, i ja són les cinc solucions que presenten un nivell suficient d’adequació funcional amb el mètode de treball e-SET:

I com avancem amb el manteniment i evolució d’aquesta taula?

Una vegada un proveïdor de solucions d’expedients ha treballat en l’adaptació de la seva solució al model e-SET, -seguint la documentació metodològica, els manuals i les especificacions que fixa la taula d’homologació de solucions-, podrà posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport perquè li realitzem l’avaluació de la seva solució.

Aquesta avaluació per part de l’AOC és exhaustiva i actualment no té cost pel proveïdor, però només s’inicia quan els treballs d’adaptació estan completament finalitzats per part del proveïdor, i es disposi de la possibilitat de realitzar una avaluació real de la solució al territori.

Una vegada analitzada la solució, i només en el cas que l’avaluació sigui favorable, es passarà a publicar el proveïdor a la taula d’homologació de solucions, actualitzant-se cada sis mesos.