SOAPUI : exemple de crides SOAPUI de l’entorn de PRE

Guia: guia d’integració als Serveis Web del Signador Centralitzat

Codi Java d’exemple: SSCClientSample.SmartWrapper.v1.3.zip . Client Java del Signador centralitzat amb SmartWrapper per a Java 7: Projecte Eclipse que incorpora codi amb peticions d’exemple al Signador Centralitzat utilitzant l’API d’integració SmartWrapper.