A la pràctica per un ajuntament implica disposar d’una sèrie de tràmits electrònics al seu portal, integrar la seva informació amb Canal Empresa (a través de la “Cerca guiada de tràmits”), i ajustar-se, evidentment als règims de tramitació que fixa la llei de simplificació.

Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

Per tant, hauràs d’emplenar el document PDF de Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC i el Formulari de configuració FUE Local

És important que consideris:

  • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT t’hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.