Per poder utilitzar el Signador Centralitzat, cal:

A més a més, caldrà que l’administració usuària disposi de:

  • Un certificat de dispositiu d’aplicació (CDA) per a poder identificar-se.
  • Un certificat de segell electrònic, de nivell mig o alt hostatjat al Signador centralitzat (o autorització per utilitzar el segell d’un tercer), per a poder signar.

 

Consulta tots els recursos de suport sobre el Signador Centralitzat de l'AOC.