Per tal de minimitzar les incidències i dubtes de la ciutadania quan fan tràmits que requereixen identificació, apliqueu les recomanacions següents al contingut des d’on els usuaris accedeixen al servei VÀLid per tal d’identificar-se i fer els vostres tràmits:

  • No mencionar el nom del servei VÀLid ni l’Administració Oberta de Catalunya, amb l’objectiu que l’usuari no tingui la percepció que surt del procés que està intentant fer al vostre ens. La marca VÀLid és només el nom del servei per adreçar-se als nostres clients (els ens públics) però no a la ciutadania.
  • En la línia del punt anterior, utilitzar com a missatge per enllaçar amb el web de VÀLid el concepte “identificació”, és a dir: “identifiqueu-vos aquí”, “identifiqueu-vos per continuar”, “cal que us identifiqueu” o quelcom similar que s’ajusti al vostre estil i to.
  • Detallar els mètodes d’identificació acceptats per l’ens, que seran els que l’usuari tindrà com a opcions quan arribi al web de VÀLid.