El portal https://portalaall.ciberseguretat.cat/ disposa de la secció “El meu portal > Inventari” on l’usuari (si té privilegis assignats) pot consultar l’inventari d‘actius disponibles de l’Ens en el portal de ciberseguretat (aplicacions, servidors, IP, URL de les aplicacions), amb la possibilitat de fer diferents tipus de cerca d’un actiu o actius concrets.

A més a més, cada actiu disposa d’informació addicional, com és la relació jeràrquica dels actius als quals presta servei l’actiu cercat així com els actius que depenen d’ell. Aquesta relació permet entendre les dependències entre els diferents nivells i tipologies d’actius.