En el cas que es vulgui informar a l’Agència de Ciberseguretat sobre algun canvi o error detectat en l’inventari d’actius informats al portal https://portalaall.ciberseguretat.cat/, cal respondre a la notificació rebuda des de soc@ciberseguretat.cat on s’indiqui la necessitat de fer actualització amb alguns canvis o correccions que s’hagin de fer a l’inventari.