El portal https://portalaall.ciberseguretat.cat/ incorpora funcionalitats que facilita exportar la informació a fitxers ofimàtics (per exemple, Excel) en cas que sigui estrictament necessari. Les diferents seccions es poden veure via pantalla, com són vulnerabilitats, informes, inventari, entre d’altres, i permeten algunes exportacions (en cas de disposar dels permisos pertinents).