Són anàlisis de seguretat de la infraestructura que dóna servei a les aplicacions de l’entitat (maquinari essencialment).

L’objectiu és detectar les vulnerabilitats de la infraestructura, per a permetre’n la seva correcció, per evitar que aquestes puguin ser explotades, amb el conseqüent impacte sobre la informació gestionada o la reputació de l’entitat afectada (Ajuntament, Consell comarcal, Diputació, Consorci)

Els resultats de les anàlisis es poden consultar a la secció dins el portal https://portalaall.ciberseguretat.cat/ 

"Catalonia SOC > Grau d'Exposició a l'Amenaça > Anàlisi d’infraestructura”.

Per sol·licitar l’escaneig d’infraestructura d’un Ens, cal enviar un correu a l’adreça soc@ciberseguretat.cat indicant “Sol·licitud Escaneig infraestructura de l’ens XXXXX” i adjuntant el formulari amb la informació detallada de les IPs a escanejar, persona de contacte, identificació de l’ens.