El portal disposa de funcionalitats de subscripció on es tria la freqüència en què voleu rebre un correu electrònic amb les últimes actualitzacions de les subscripcions. Si un usuari està interessat en una secció de la qual vol estar informat quan es publica una nova notícia o document, cal que seleccioni la opció “Subscriure’s” per estar-ne informat.
Les subscripcions poden ser configurades per a què l’usuari sigui notificat diàriament, setmanal o mensual.