• Si tens un problema amb l’accés al portal (per exemple, poso la contrasenya i no em funciona) o amb els permisos que tens assignats (per exemple, entro i només veig informació general i no informació del meu ajuntament)
    • Cal que contactis amb el Gestor d’usuaris del Ens al que vols accedir per revisar els permisos d’accés vinculats al teu usuari, i validar que tens els rols del servei d’EACAT: Portal de Seguretat del CESICAT.
  • Si tens un problema/incidència amb l’ús del portal (un cop accedit) o amb alguna funcionalitat:
    • Cal que enviïs un correu electrònic a portal.seguretat@cesicat.cat indicant el nom complet de la persona de contacte, el telèfon i mail amb qui contactar, i una descripció detallada de la problemàtica detectada.
  • Si tens dubtes tècnics amb els resultats de les auditories de vulnerabilitats tècniques, per exemple, sobre vulnerabilitats d’infraestructura i com resoldre-les, pots contactar amb soc@cesicat.cat .
  • Si tens dubtes amb el marc normatiu de seguretat publicat al portal, pots contactar amb compliment.normatiu@cesicat.cat
  • Si detectes errors en l’inventari d’equips (IPs, hostnames) que consten al portal de seguretat o necessites informar que la persona de contacte de l’entitat canviat, respondre al correu electrònic de notificació d’escanejos que s’envia des de soc@cesicat.cat.