El portal de seguretat és una eina desenvolupada i mantinguda per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya amb l’objectiu de proporcionar eines a l’Administració Local per gestionar millor la seguretat de la informació. En aquest sentit, el portal incorpora diferents tipus de continguts i informació com són:

  • Informació per comunicar-se amb l’Agència de Ciberseguretat (informar d’incidents, demanar suport en algunes àrees d’interès, etc.)
  • Informació relativa a la seguretat dels sistemes d’informació de l’entitat (Ajuntament, Consorci, Consell comarcal, diputació): resultats d’anàlisis tècnics de seguretat, seguretat de les webs, etc.
  • Quadre de Comandament per veure informació històrica i l’evolució de la seguretat.
  • Altra informació: Marc Normatiu de Seguretat, Inventari dels actius de l’entitat, …)
  • Eines per sol·licitar serveis de ciberseguretat.