Els usuaris dels Ens adherits a EACAT.

El gestor d’usuaris és la persona responsable de donar d’alta els usuaris a EACAT i donar els permisos corresponents, assignació de rols, per poder accedir a l’àrea privada del portal.

Si no es disposa de cap rol assignat, es té accés a la informació pública del portal (Marc Normatiu, notícies rellevants, etc.).
En el cas que un usuari vulgui tenir més privilegis per accedir a informació específica de seguretat d’un ajuntament, consell comarcal, diputació, consorci, etc., Cal habilitar el rols del servei d’EACAT: Portal de Seguretat del CESICAT.

Un cop els tingui, podrà accedir exclusivament a la informació de seguretat de l’àrea privada de l’entitat a la qual té permisos d’accés