El Dashboard o Quadre de Comandament de seguretat té per objectiu aportar indicadors de rellevància sobre informació recollida en el portal de seguretat.

Per exemple, et permet visualitzar de forma ràpida els tipus de vulnerabilitats detectades en un ajuntament, o qualsevol tipus d’entitat. En el cas que l’usuari vulgui més detall, s’haurà de dirigir a la secció del portal que aporta més detall del concepte requerit (Ex: secció de vulnerabilitats d’infraestructura)