En cas que el vostre ens ja estigui ja donat d’alta a VÀLid, per sol·licitar la integració d’una nova aplicació amb el servei només cal que ens obriu un tiquet a suport, indicant-nos la informació següent:

  • Nom de l’aplicació
  • Descripció
  • Tecnologia i versió (p.e. Java x.x, .NET x.x)
  • Altres dades d’interès
  • IP de l’aplicació (entorn preproducció)
  • IP de l’aplicació (entorn producció)
  • Nom del domini (entorn preproducció)
  • Nom del domini (entorn producció)