VÀLid és un servei que l’AOC posa a disposició de les administracions públiques catalanes amb la finalitat d’integrar els diferents sistemes d’identificació digital disponibles (idCAT Mòbil, certificats digitals i Cl@ve). El sistema actua com a pont entre els ens consumidors i els diferents proveïdors d’identitat, servint com a punt d’integració i confiança.