El 28 de desembre de 2020 es va publicar la Llei de facilitació econòmica, una normativa pionera a Europa en l’àmbit de la facilitació, que aplica el principi “Only Once” pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions.

La norma inclou mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis de forma proactiva a les empreses un copa analitzades les dades aportades sense necessitat que ho sol·licitin; i estableix un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandarització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

A nivell de tramitació l’entrada en vigor de la llei de facilitació econòmica ha suposat un treball d’actualització dels formularis següents: 

  • “Declaració prèvia d’obertura”
  • “Comunicació prèvia d’obertura”

Des de l’AOC s’ha realitzat el treball de definició dels nous models fruit de la normativa. Concretament:

I s’ha realitzat tant la substitució automàtica dels anteriors per aquests nous en els diferents portals de tramitació, com la comunicació al respecte mitjançant el blog corporatiu i la OGE.