• 17 tràmits amb la seva fitxa descriptiva, així com els formularis electrònics per a que els ajuntaments puguin oferir la tramitació electrònica des de la seva web municipal.
  • Una taula tècnica que permet associar a cada activitat el règim de tramitació que li correspon.
  • L’aplicació i compliment de la nova la Llei 16/2015 de simplificació (amb vigència 13 agost 2015), així com de la Directiva de Serveis i la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, amb els següents tràmits adaptats:
    • Declaració responsable d’obertura 
    • Comunicació prèvia d’obertura
    • Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis
  • La connexió a la “Cerca guiada de tràmits” inclosa dins el projecte de la Finestreta Única Empresarial (Oficina de Gestió Empresarial).
  • Solucions d’integració pels ajuntaments que disposin de solució pròpia de tramitació (diferent a e-TRAM), des del seu catàleg de tràmits cap a la Cerca guiada de tràmits