El servei Segell de temps s’ofereix en la modalitat d’integració serveis web:

El Segell de temps és un servei que està pensat per a ser utilitzat des de les diverses aplicacions o serveis que ofereixen les administracions públiques. En aquest sentit, per a fer ús del servei, cal dur a terme una integració entre l’aplicació o servei de l’administració usuària i el Segell de temps. El Segell de temps disposa d’un protocol de missatgeria que defineix com han de ser les peticions de negoci i permet interpretar les respostes del servei.
Aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de l’ens per a desenvolupar serveis web. Per facilitar els treballs d’integració s’ofereix la documentació següent:

Contingut relacionat:

En quin estat es troba l’alta del servei Segell de Temps?

Cal autenticar-se amb certificat per ús del Segell de Temps?

Documentació d’integració – Validador i Segell de Temps