Tècnicament, el segell de temps és una signatura electrònica que garanteix l’existència del resum criptogràfic d’un document en un moment determinat. Per tant, la seva validesa està subjecta a la vigència del certificat que el produeix.

El Consorci AOC té una política de renovació anual dels certificats emprats per signar els segells de temps que emetem, per tal de garantir que tindran una vigència mínima de tres anys.
La següent taula mostra les dates d’emissió, caducitat i posada en marxa dels diferents certificats de segellat de temps utilitzats per CATCert i el Consorci AOC des de l’inici de la prestació del servei:

 

Any Emissió Expiració Instal.lació a la TSA Certificat
2006 31/03/2006 31/03/2010  
2009 03/08/2009 03/08/2013 15/10/2009 B9E59E25.zip
2011 10/03/2011 10/03/2015 24/03/2011 289C187B.zip
2011 12/12/2011 12/12/2015 03/2012 4FD9C341.zip
2012 20/11/2012 20/11/2016 28/12/2012 863EA7F7.zip
2013 12/11/2013 12/11/2017 20/12/2013 12DB0C1D.zip
2014 05/11/2014 05/11/2018 16/12/2014 6C66D133.zip
2015 22/10/2015 22/10/2019 4/11/2015 DB4FD4B9.zip
2016 13/10/2016 13/10/2020 16/11/2016 9FB7502F.zip
2017 15/09/2017 15/09/2021 09/11/2017 TSA_2017.zip
2018 27/07/2018 27/07/2022 03/10/2018 TSA_2018.zip
2019 16/07/2019 16/07/2023 25/07/2019 TSA_2019.zip
2020 01/07/2020 01/07/2024 22/09/2020 TSA_2020.zip
2021 21/06/2021 21/06/2025 21/07/2021 TSA_2021.zip
2022 16/06/2022 15/06/2026 01/08/2022 TSA_2022.zip
2023 06/06/2023 05/06/2027 12/07/2023 TSA_2023.zip
2024 21/05/2024 20/05/2028 12/06/2024 TSA_2024.zip