Una autoritat de segellament de data i hora (en anglès TSA, Time Stamping Authority) és un sistema informàtic dedicat a les funcions d’emissió de segells de data i hora criptogràfics en les condicions necessàries de qualitat i seguretat i, en concret, de la gestió de la font fiable de data i hora, que ha de trobar-se sincronitzada amb l’hora oficial.