El sistema d’interconnexió de registres és el servei que ofereix l’AOC per poder enviar trameses de documentació a qualsevol ens fora de Catalunya.