El servei s’ofereix en dues modalitats d’explotació que, tanmateix, són plenament compatibles:

  • Comunicació presencial del domicili: el ciutadà podrà sol•licitar la comunicació del seu domicili a una altra administració, directament des de l’oficina d’atenció al ciutadà del seu Ajuntament. Per a realitzar la comunicació, l’Ajuntament disposa de dues possibilitats:
    • Accés per entorn web amb “EACAT>Via Oberta”, sobre la base del Padró en línia de Catalunya prestat pel Consorci AOC.
    • Integració via serveis web amb la solució pròpia de gestió de padró existent a l’ens.
  • Comunicació telemàtica del domicili via solució e-TRAM: el ciutadà pot realitzar la comunicació de les dades del seu domicili directament a través del tràmit a tal efecte disponible a la solució de tramitació e-TRAM, publicat al web de l’Ajuntament.

Pel que fa referència a la modalitat presencial, aquesta implica o bé disposar de l’accés a “EACAT>Via Oberta”, o bé que l’ajuntament disposi d’un programari de gestió del padró d’habitants que inclogui les diferents pantalles per a poder procedir a realitzar la comunicació. Respecte aquest segon apartat, una vegada adaptat el programari municipal, i previ consentiment del ciutadà interessat, el treballador públic podrà realitzar la comunicació a altres administracions.

Proveïdors de programari integrats amb el servei: Audifilm i Absis.